FAQ

Ik heb een stuntvlieger gekocht aan de kust. Waarom vliegt die  niet?

 Het gebeurt vaak dat een kleine stuntvlieger (met twee lijnen, met een delta-vorm (driehoek) die je op de dijk gekocht hebt je meer frustratie dan ontspanning biedt. Helaas wordt er heel wat minderwaardig materiaal verkocht: deze vliegers gelijken op stuntvliegers maar hebben een aantal gebreken. Ze zijn gemaakt uit goedkope materialen en dus zwaar en bovendien meestal klein. Dat heeft voor gevolg dat zo’n vlieger alleen vliegt met veel wind (want zwaar) en bovendien snel (want klein). Dit zijn factoren die het voor een beginner wel heel moeilijk maken.

Koop dus liever een vlieger van minimaal 150 cm spanwijdte. Die is groter en allicht duurder maar hij vliegt trager en bij minder wind. Het wordt voor de debutant alleen gemakkelijker en plezieriger.

Een goede vlieger om mee aan te vangen is een opblaasbare vlieger (zonder stokken) die vaak de matras-vlieger wordt genoemd.

Een andere, vaak voorkomende, fout is het oplaten van de vlieger met de lijnen nog opgerold. Dat lukt nooit, zelfs niet bij ervaren kiters. Rol minstens 20 meter touw af en laat de vlieger dan op. Langere lijnen vertragen de vlieger en geven je meer tijd om te reageren. En de lijnen mogen nog een stuk langer zijn.

De volgende fout is dat de beginnende vliegerar zich opstelt op een plaats die niet goed in de wind ligt. Zoek een zo open mogelijke (met zo weinig mogelijk mensen en obstakels en zet je goed met de rug naar de wind.

Een beginner herken je aan het feit dat hij instinctief zijn handen zo hoog mogelijk, zelfs boven het hoofd, houdt. Dit verbetert niets aan de vlucht van de vlieger. Hou de handen gewoon voor je en begeleidt de vlucht van de vlieger.

 Elke vlieger moet ook worden afgeregeld in functie van de windsnelheid (= windkracht). Als er minder wind is moet de vlieger wat ‘rechter’ staan om meer wind te vangen. Bij toenemende wind moet de vlieger wat ‘platter’ op de wind liggen. Een gekochte vlieger heeft meestal een gemiddelde instelling.

Voor je de afregeling gaat veranderen is het raadzaam om met een viltstift de oorspronkelijke positie van de bevestigingsring te markeren… Je weet maar nooit…

Bij zwakke wind moet het toompunt iets lager geplaatst worden, bij sterke wind iets naar boven (naar de neus toe). Let op deze afregeling is zeer gevoelig; gebruik dus kleine stapjes bij het aanpassen. Kijk ook na of de regeling aan beide kanten (links-rechts) gelijk is.

Met deze enkele voorzorgen moet alles vlot en plezierig verlopen.

 

Waar kan ik vliegeren?

Het ideaal blijft natuurlijk het strand, met een wind die vanuit de zee komt.

Maar ook elke voldoende open plek is geschikt. De oppervlakte van een voetbalterrein is toch wel een minimum. Je hebt altijd wat wind nodig, natuurlijk maar de kwaliteit van die wind is ook belangrijk. Belangrijke vervelende factor is de mogelijke turbulentie. Turbulentie wordt veroorzaakt door obstakels rond het terrein: gebouwen, bomen, enz. Als je een voldoende open terrein gevonden hebt, kijk dan ook in de richting vanwaar de wind komt. Staan daar bomen of gebouwen dan krijg je gegarandeerd turbulentie en zal je vlieger niet goed vliegen. De turbulenties nemen ook af naargelang de hoogte. Staat een vlieger hoog genoeg, dan heeft hij geen last met de verstoringen aan de grond.

Je kan ook niet zomaar overal vliegeren.

Je hebt niet alleen een voldoende groot terrein nodig maar let er ook op dat je met je vliegeren geen andere mensen stoort of in gevaar brengt. Waar je vliegert kunnen best niet te veel mensen en hun huisdieren rondlopen, die je zou kunnen kwetsen of hinderen.

Vliegeren naast een verkeersweg of in de buurt van elektriciteitskabels is ook een slecht idee.

Op sommige plaatsen is vliegeren gewoon verboden. Die verbodsbepalingen zijn er vaak gekomen omdat vliegeraars zich niet aan voorgaande regels gehouden hadden.

In functie van de plaats en de weersomstandigheden kunnen we andere vliegers bovenhalen: powerkites op het (lege) strand, bestuurbare vliegers en éénlijners zowat overal, en een goed stabiele, zwevende éénlijners waar er weinig wind is. En dan kan je nog altijd indoor vliegeren, of thuis in het salon met ultra lichte mini vliegertjes.

>> Frans, Engels