Verzekering van de NCB

Verzekering van de NCB

Deze verzekering is aanvullend aan elke andere verzekering waarvan de leden reeds rechthebbende zou zijn. Derhalve dient het NCB-lid, dat wenst aanspraak te maken op tussenkomst van de groepsverzekering, eerst zijn eigen familiale verzekering aan te spreken. Tegelijk, en binnen een termijn van 48 uur dient het ongeval schriftelijk aangegeven te worden bij onze bemiddelaar.

Met copie aan het secretariaat van de NCB: ncbkiteclub@gmail.com

Rechthebbenden

a). De leden worden onderling als derden beschouwd.

b). Deze verzekering dekt alle NCB-leden, die in België wonen, voor ongevallen bij het gebruik van vlieger of boemerang, met als enige beperking dat de oppervlakte van de betrokken vlieger niet groter mag zijn dan 15m². Deze dekking geldt ook in het buitenland.

c) NCB-leden die niet in België wonen, zijn alleen gedekt voor ongevallen op het Belgisch grondgebied.

 

 

>> Frans, Engels