Presentatie

DE NCB

Toen in de jaren 1980 vliegeren een hipe werd, ontsnapte ook het oude België daar niet aan. Zo ontstond er in het zuiden des lands een vliegerclub die « het nieuwe vliegeren » gestalte wilde geven. Vandaar de naam « Le Nouveau Cerf-voliste Belge ». Ook in het noorden van ons land vond het vliegeren een nieuw elan. Bij gebrek aan een eigen club sloten veel Vlamingen zich aan bij de toen al bestaande NCB. In 1982 werd besloten om van de club ook een rechtspersoon te maken: een vzw (of beter een asbl, omdat de club haar zetel in Wallonië heeft).
NCB staat dus voor « Nouveau Cerf-voliste Belge ».
Er is er ooit wel eens gedacht om aan de club een nieuwe naam te geven die meer in overeenstemming zou zijn met de meertaligheid van ons land. Maar omdat de NCB in slechts enkele jaren tijd een uitstekende internationale faam had opgebouwd, hebben we er de voorkeur aan gegeven om de (internationaal bekende) initialen te behouden. En geen nieuw Engels (?) Acroniem te bedenken.

 

MISSIE  dscf0081.jpg

De contacten tussen beginnende en ervaren vliegeraars verbeteren. Het vliegeren propageren in een geest die elke vorm van competitie of gevaarlijke demonstratie uitsluit.

 

ACTIVITEITEN

Driemaandelijkse publicatie van een ledenblad dat practische informatie verschaft, vliegerplans en nuttige adressen. Een blad dat ook historische en literaire artikels publiceert en open staat voor de vragen en antwoorden van leden. Dit blad laat hen ook toe ontwerpen voor te stellen en er kommentaar bij tegeven Er is ook een uitgebreide vliegerkalender met aankondigingen van vliegermanifestaties.
Het toezenden van dringende informatie
Het organiseren van gewone of bijzondere bijeenkomsten voor statische, acrobatische of vechtvliegers het uitvoeren van luchtfotografie, voor buggies en kite-surfing.
Deelname aan openluchtfeesten met demonstraties van vliegers
Deelname aan tentoonstellingen van vliegers en materiaal dat ermee verband houdt.
UItwisseling van informatie met andere verenigingen
Uitlenen van tijdschriften bij de NCB-bibliotheek, enz…

 

BEHEERRAAD

Stichter-voorzitter: Jacques DURIEU

Secretaris: Guy RASSON

Schatbewaarder: MIchel DASCOTTE

Uitgave clubblad (F en NL): Nest LERNOUT

 

LIDMAATSCHAP

Gewoon lid:

25,00 EUR, ontvangt het nederlandstalig tijdschrift in België
28,00 EUR, ontvangt het nederlandstalig tijdschrift in het buitenland
48,00 EUR, voor de leden die (naast de nederlandstalige) ook de franstalige editie wensen te ontvangen.
Sympathisant: 7,00 EUR minimaal
Betaling van de bijdrage geeft recht op een lidkaart en de groepsverzekering van de club.
Bovendien ontvangen de gewone leden de vier tijdschriften die verschijnen in het lopende jaar.

Betalingswijze: (vermeld in de betaling ook steeds de naam en het adres van het NCB-lid!)
Vanuit België: door storting op rekening 068-2033689-14 van N.C.B.
Vanuit een land van de Europese Unie:
door storting op dezelfde bankrekening, gebruik de volgende codes:
IBAN: BE94 0682 0336 8914
BIC: GKCCBEBB
(van BELFIUS Bancque, Grand’Rue 66-68, 1435 Mont-St-Guibert, België)
Opgelet: voor stortingen uit het buitenland steeds vermelden “op gedeelde kosten”, dan wordt de transactie beschouwd als een binnenlandse bankverrichting, waarop geen kosten aangerekend worden.
Andere landen: Contacteer ons vooraf!

Inschrijving

 

INTERNET WEBSITE:

Beheerders en uitgevers:

– Jacques DURIEU

– Nest LERNOUT

– Laurent PIGEOLET

 

Webmaster:

– Laurent PIGEOLET

 

CONTACT

.
Contact

.

.

>> Frans, Engels